Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Arkiv

V Hanöbukten
Program
Karta
Resultat
Medlemmar
Styrelsen
Stadgar
Arkiv

Årsmötet 2013

Protokoll

Årsmötet 2012

Protokoll

Årsrapport 2012

Årsrapport 2012

Handlingar till årsmötet 2011

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Arbetsplan
Budget och avgifter

 

Handlingar till årsmötet 2010

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Arbetsplan 2010
Avgifter 2010
Budget 2010
Protokoll

Handlingar till årsmötet 2007

Kallelse
Karta
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Arbetsplan 2007
Avgifter 2007

Budget 2007

Handlingar till årsmötet 2005

Protokoll
Kallelse
Dagordning
Arbetsplan
Verksamhetsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Avgifter 2005

Budgetöversikt 2004-2008


Protokoll från stämman 2004