Hanøbuktens hjemmeside

Hvad er Hanøbugten?

Hanøbugten, bugt i den sydlige Østersø mellem Skåne og Blekinge. Bugten har sin største vanddybde (over 60 m) ved overgangen til det dybe Bornholmsbassinet (…) Saltholdigheden varierer fra ca. 7,5 promille ved overfladen til ca. 13 promille ved bunden. Opstrømning fra dybere lag gør, at vandet nærmest kysten bliver koldt ved sydlige og sydvestlige vinde. Fiskeriet af især sild, torsk og ål er betydeligt. H. er forureningspåvirket fra et tætbefolket område med megen biltrafik, intensivt jordbrug og mange miljøbelastende industrier.

(Oversat fra Nationalencyklopedin 1992)


Kortet viser Hanøbugtens inddeling i forskellige kystvands- og havområder ifølge SMHI (Svenska Meteorologiska och Hydrografiska Institutet). På land er vist oplandsgrænserne mellem større vandløbssystemer.