Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Karta och provtagningspunkter

V Hanöbukten
Program
Karta
Resultat
Medlemmar
Styrelsen
Stadgar
Arkiv

Kemisk-fysikaliska parametrar i vatten

Stn nr

Djup (m)

Provt.djup

Lat grader N
WGS 84

Long grader E
WGS 84

Anm

VH 1

14,2

Y/5m/B

55 58, 99

14 30,83

Intensivstation
(12 prov/år)

VH 3

16

Y/5m/B

55 50

14 16

Upphörde from 2003

VH 3A

16

Y/5m/B

55 50, 00

14 20.06

6 prov/år

VH 4

18

Y/5m/15m/B

55 39, 00

14 17,83

6 prov/år

 

Mjukbottenfauna

Stn nr

Djup (m)

Lat grader N

Long grader E

KD1

14,2

55 57, 984

14 32, 122

KD2

14,0

55 51, 996

14 16, 654

 

Makroalger på hårdbottnar

Stn nr

Namn

Provt.djup
rödalger

Lat grader N

Long grader E

Bäring

H1

Rakö

6

55 59, 03

14 27, 41

080

H2

Karakås

6

55 40, 19

14 16, 27

045

H3

Simrishamn

6

55 31, 98

14 21. 62

110

 

Metaller och andra miljögifter i sediment

Stn nr

Namn

Djup

Lat grader N

Long grader E

---

Tosteberga

---

---

---

---

Valjeviken

---

---

---

Anm: I samband med provtagningen 1998 ingår att lokalisera lämpliga stationer på ackumulationsbottnar i de angivna områdena.

Metaller och andra miljögifter i biota

Stn nr

Namn

Djup

Lat grader N

Long grader E

H1

Rakö

---

55 59,03

14 27,41

H2

Karakås

14,2

55 40,49

14 16,27

H3

Simrishamn

14,0

55 31,98

14 21,62


Fiskfysiologi

Namn

Lat grader N
WGS-84

Long grader E
WGS-84

Tosteberga

55 59 7

14 26 3

Utkörningen

56 00 9

14 33 0

Åhus (ref)

55 56 7

14 20 0

Hällevik, Kråkenabben (ref)

56 00 4

14 43 2

Torhamn (ref)

56 03 5

15 49 8