Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Styrelsen

V Hanöbukten
Program
Karta
Resultat
Medlemmar
Styrelsen
Stadgar
Arkiv

Styrelsen håller i förbundets verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen sammanträder cirka fem gånger per år, och har fortlöpande kontakter däremellan. En representant för länsstyrelsen är adjungerad till styrelsen. Styrelsen har utsett tre personer till Hanöbuktskommittén, som samordnar verksamheten mellan förbundet och Blekingekustens vattenvårdsförbund.

Styrelsen 2012:
Øjvind Hatt (ordförande), Bromölla kommun
Ola Peterson (vice ordförande), Stora Enso Nymölla AB
Ulrika Hedlund (sekreterare), Kristianstads kommun
Henrik Brink (kassör), Hässleholms kommun
Ingemar Nilsson, Simrishamns kommun


Ersättare:
Ulf Rolin, P7
Hans Lindström, Stora Enso Nymölla AB

Adjungerad:
Representant från Länsstyrelsen i Skåne län