Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

V Hanöbukten
Program
Karta
Resultat
Medlemmar
Styrelsen
Stadgar
Arkiv

Handlingarna från årsstämman 2013 finns i arkivet.

Handlingar i arkivet

Årsrapport 2012


Kontakt:
Öjvind Hatt
Vattenvårdsförbundet
för västra Hanöbukten

Webbplatsen uppdaterad
10 juli 2011

(Analysresultat uppdateras dessutom via SMHI en gång per månad)

Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten är en sammanslutning av sju kommuner, två industrier, tre vattendragsförbund och en hamn. Förbundets syfte är att övervaka miljön i västra Hanöbukten. Det sker i samarbete med Blekingekustens vattenvårdsförbund.

Programmet utförs i samråd med de myndigheter som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Programmet ska ge underlag för planering, åtgärder och övervakning av miljön i västra Hanöbukten och dess tillrinningsområde. Själva undersökningarna utförs av SMHI och Kalmar högskola på uppdrag av förbundet.