Hanöbuktens hemsida

Vad är Hanöbukten?

Hanöbukten, bukt i s Östersjön mellan Skåne och Blekinge. H. har sitt största djup (över 60 m) vid övergången till det djupa Bornholmsbäckenet. (...) Salthalten varierar från ca 7,5 promille vid ytan till ca 13 promille i djupet. Uppvällning från djupare skikt gör att vattnet närmast kusten blir kallt vid sydliga och sydvästliga vindar. Fiske av framförallt sill, torsk och ål är betydande. H. är föroreningsbelastad från ett tättbefolkat område med stark biltrafik, intensivt jordbruk och många miljöstörande industrier.
(Nationalencyklopedin 1992)


 

Kartan visar de olika kustvatten- och havsområden som Hanöbukten kan indelas i enligt SMHI. Gränserna på land är vattendelare mellan större tillflöden.